Kargoların yükleme ve tahliye operasyonları esnasında puantör (tallyman) eşliğinde kontrol ve kaydedilmesi ve kantar gözetimi ile puantaj yapılması ve operasyon sonunda puantaj raporlarının, kantar tikeleri ve diğer kargo evraklarıyla birlikte rapor hazırlanması hizmetidir.