Gemi güvertesi üzerinde, ambar içerisinde, liman sahasında veya depolarda gemiye yükleme için hazır halde bulunan yüklerin uluslararası standartlarda ve uygun ekipmanlarla sabitleme/bağlama işlemlerinin yapıldığının kontrolü, gözetimi ve raporlanması hizmetidir.