Hurda yükünün tipinin, miktarının, kalitesinin belirlenmesi ve kantar gözetiminin yapılması hizmetidir.