*Yükleme/tahliye sörveyleri,
*P&I sigortaya giriş sörveyleri,
*Takip (Follow-up) sörveyleri,
*Kaza sonrası sörveyleri,
*Gemi hasar sörveyleri hizmetleridir.