Gemi ambar, konteyner ve diğer gemi girişlerinin mühürlenmesi, mühürlerinin kırılması ve sertifikalarının düzenlenmesi hizmetidir.