Yat Fümigasyonu

Teknelerde fümigasyon uygulaması hem karada hem de denizde yapılabilir. Uygulama öncesinde fümigasyon ekibi gaza karşı koruma sağlayan giysi maske gibi koruyucu ekipmanları mutlaka kullanmalıdır.

Fümigasyon uygulaması yapılacak tekne veya yatlar özel fümigasyon brandaları ile örtü altına alınarak sızdırmazlık sağlanmalıdır. Uygulamada materyale göre değişkenlik gösteren fümigantlar kullanılıyor. Uygulama süresi en az 48 saat olmakta ve bu sürecin başlangıcından sonuna kadar yetkili operatörlerimizin dışında uygulama sahasına kimsenin girmemesine mutlaka özen gösterilmelidir. Uygulama sonrasında brandalar operatörler tarafından toplanıp, fümigasyon sonrası temizliği yapılmalıdır. Uygulamadan sonra arta kalan materyaller toplanıp ve uygun atık imha firmalarına verilmelidir. Uygulamanın yapıldığı yat veya tekne en az 12 saat normal normal ortam şartlarında havalandırılmalıdır.

Fümigasyonda kullanılan gazlar yat ya da teknenizin elektronik aksamına zarar verebilir. Deneyimli ve bilgili personellerimiz uygun gaz seçimi ve yeterli dozu hesaplayarak yat ya da teknelerinize zarar vermeden fümigasyon sürecini tamamlamayı garanti eder