Konu yükler için;

*Miktar, kalite gözetimi yapılması,

*Numune alınması,

*Kantar ölçüm nezareti, gözetimi,

*Draft sörveyi,

*Hasar gözetimi ve raporlanması hizmetleridir.