Çatma ve çatışmalar nedeniyle gemide meydana gelen hasarın nedenin, miktar mahiyetlerinin tespiti, raporlanması ve onarımı için öneriler sunulması ve talep üzerine onarım/tamir için araştırmaların yapılarak tahmini maliyet ve süreç analizinin yapılması hizmetidir.