Yükleme operasyonu öncesinde gemi ambar kapak ve ambarlarının yüke uygunluğunun kontrolü, gerekirse ambar kapaklarının sızdırmazlık testlerinin yapılması, raporlanması ve süreç ile ilgili tavsiyelerde bulunulması hizmetidir.

Ayrıca imkân varsa yüklenecek kargonun yükleme öncesi istif edildiği fabrika veya depo sahasında durumunun kontrolü, varsa hasarlı kargoların yenileri ile değiştirilmesi konusunda yükleyiciye bilgi verilmesi yükleme öncesinde daha sağlıklı olacaktır.