Likit kargolardaki kontaminasyon ve iddialarının araştırılması, sahil ve gemi tanklarının kargo hatlarının, sahil ve gemi kargo devre ve pompalarının kontrolü, kargolardan numune alınması ve bağımsız laboratuarda analiz yaptırılıp, orijinal spesifikasyonların karşılaştırılması, varsa manipülasyon şeklinin tespiti, maliyet hesabının yapılması hizmetidir.