Yük eksikliği bildirilmesi, iddia edilmesi halinde konu eksikliğin araştırılması, ilgili ölçüm ve hesaplamaların yapılarak yükleme veya tahliye operasyonu esnasında kargo kaybının tespit edilmesi, raporlanması hizmetidir.