Gemilerde bulunan FO (fuel oil), DO (diesel oil), LO (lube oil) miktarlarının tespit edilmesi ve bunker sörveyi sertifikasının düzenlenmesi hizmetidir.