*Yat değer tespiti sörveyi, raporlanması,
*Yat hasar sörveyi, yat hasarı tespiti, onarım maliyetinin hesaplanması, tamir-onarım sürecinin takip edilmesi,
*Talep edilmesi halinde yat kondisyon ve değer tespit sörveylerinin yapılması ve raporlanması hizmetidir.