Tahliye öncesinde yükün gemi ambarındaki veya ambar üzerindeki istiflenme şeklinin ve kondisyonunun tespit edilmesi, raporlanması. Kargo tahliyesi sörveyi talep edilmesi halinde tahliye edilen yükün kantar gözetiminin yapılması ve raporlanması hizmetidir.