Uluslararası kural ve standartlara uygun şekilde numune alınması ve uygun koşullarda saklanması hizmetidir.