Sigorta şirketlerinin veya talep edilen raporlama dosyalarının kullanılarak gemi kondisyon gözetiminin yapılarak eksiklerin, kusurların tespit edilmesi. Onarımı, düzenlenmesi için önerilerde bulunulması, fotoğraflar ile raporlanması hizmetidir.