Uluslararası yönetmelik ve standartlara uygun yöntemlerle gemideki yük miktarı hesaplamalarının yapılması hizmetidir.