Genel olarak kiraya alınacak olan geminin kondisyon ve yakıt durum tespiti sörveyi olarak tanımlanmaktadır. Geminin fiziki durumu, ambar ve ambar kapaklarının fonksiyonel durumları ve güverte ekipmanlarının fiziki ve fonksiyonel durumları incelenerek raporlanır. Bu rapor ile kiraya alınacak geminin kira süresince karşılaşması muhtemelen sorunların önceden tahmin edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlar. Konu sörvey hizmetinde başlıca;

-Yükleme öncesi veya sonrası genel kondisyon tespiti,

-Yakıt miktar tespiti,

-Tahliye esnasında ve yükleme sonrasındaki oluşan hasarın tespiti,

-Gemide yapılacak hasar onarımı işlemlerine nezaret edilmesi, hasar bedel tespiti yapılması,

-Hasar tespiti, hasar olması halinde, tamir/onarım hizmeti gözetimi ve sonrasında gemi kaptanından “hasarsızlık” raporu alınması,

-Gemi kira giriş-çıkışlarının belgelendirilmesi,

-Sahip ve kiracı arasında, hasarlar ile ilgili nihai mutabakatın sağlanmasına nezaret edilmesi hizmetleridir.