Fabrika Fümigasyonu

Fabrika fümigasyonun da dikkat edilecek ilk husus tesisin inşa edildiği malzeme türüdür. Çünkü fümigasyonda esas olan gaz geçirmezlik özelliği yapıda kullanılan malzemeye göre değişmektedir. Bu tesisler beton, taş veya tuğla gibi fümigant sızması olmayan veya çok düşük değerde olan malzemelerden yapılabildiği gibi metal levha (çelik) ve ahşap malzemeden yapılabilir.

Fabrikaların fümigasyonunda sadece bina ve duvarların değil mevcut makine ve tesislerin içindeki enfeksiyonu gidermek gerektiğinden gazların nüfuzuna mâni olan bütün birikintiler, kapaklar, vanalar vs. açılmalıdır.

Fabrika fümigasyonu esasları özet olarak şöyledir:

· Mevcut makinalar, içinde öğütelecek hiçbir şey kalmayıncaya kadar çalıştırılmalıdır.
· Lastik bir tokmakla kanallara, borulara, ekipmana vurarak, elavatör paletleri arasındaki
birikintilerin dökülmeleri sağlanmalıdır.
· Toplanan enfeksiyonlu materyal fümigasyon odasında biriktirilip gazlanmalı veya yakılmalıdır.
· Fabrika durdurularak mevcut bütün makine, kanal, depo ve konveyörler tamamiyle temizlenmelidir.
· Her üniteye özel olarak fümigant veren bir tevzi sistemi yerleştirilmelidir.
· Rüzgarlı havalar bina içerisindeki fümigant kesafetinin düşmesine neden olduğu için ilaçlama rüzgarsız günlerde yapılmalıdır.
· Fabrika fümigasyonunda fosfin gazı tercih edilir